6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

Kullanıcı olarak tarafınıza gönderilecek elektronik ticari iletilere vermiş olduğunuz onayı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 8. maddesi uyarınca ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen iletişim yolları üzerinden geri alabilirsiniz. Ek olarak, Ticari elektronik iletiler Kullanıcı tarafından verilen onay Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinden (sistemin kullanıma açılmasına bağlı olarak) herhangi bir sebep belirtmeksizin geri alınabilir.

Tacir veya esnaf Kullanıcıların belirtmiş oldukları adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler bakımından onayları aranmaz. Öte yandan işbu Kullanıcılar onaylarını Yönetmelik kapsamında geri almayı tercih ettikleri takdirde yukarıda belirtilen yollardan yararlanabilirler.

Rıza Beyanı:

Yukarıda belirtiği üzere işbu Ticari Elektronik Onay Metni için vermiş olduğum onayı Chargemate’in aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde sunmuş olduğu aydınlatma metninden belirtilen yollar üzerinden geri alabileceğimi, işbu metni tarafıma sunulan ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hazırlanan metinlerden ayrı olarak onayladığımı ve ticari elektronik iletilere onayımın Volta’ya üyelik için zorunlu olmadığını bilerek kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Telefon numarası ve e-posta üzerinden, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çeşitli ürün/hizmetlerin ve imkanların duyurulması, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama yapılması amaçlarıyla; Chargemate tarafından ilgili kanunlara uygun olarak ileti gönderilerek, SMS gönderilerek veya telefonla arama yapılarak ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için vermiş olduğum izin doğrultusunda işlenmesine; aynı amaçlar doğrultusunda Chargemate’in iş ortaklarına, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmasına onay veriyorum.